Systémové upozornenie
Hlavné informácie

KLIENT

Klienti ZM design

 

POPIS

Už sa stáva tradíciou, že každý rok pripravíme pre našich klientov šablóny vianočných pohľadníc, z ktorých si môžu vybrať tú naj a customizujeme ju pridaním loga, poprípade zmenou farieb.

Pohľadnice pripravíme do tlače, aj na rozosielanie e-mailom.

Je to malé poďakovanie našim klientom za spoluprácu v danom roku a sme radi, že pohľadnice sú nimi využívané. :-)

vianoce2014vianoce2014 2