Systémové upozornenie
Hlavné informácie

 

KLIENT

UMB pedagogická fakulta

 

ZADANIE

Vytvoriť dizajn obálky a zalomenie strán učebnice a zborníku.

 

POPIS

Obojstranná dvojjazyčná učebnica je výsledkom dlhšej spolupráce medzi Univerzitou Mateja Bela a Lillehammer University College. Vrámci nej sme vytvorili aj pozvánku na konferenciu, charakteristiky prednášajúcich, podrobný program, informačný leták a k učebnici prislúchajúci zborník.

Učebnica sociálna prácaUčebnica sosialt arbeid
zborník