Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Za obdobie nášho pôsobenia sme sa podieľali na množstve projektov, webstránok a printov. Tu pre Vás vyberáme len niektoré referencie,
aby ste v krátkosti získali predstavu o našej práci.

 

KOJO
vrecká na tričká

obal produktu

MládežBB
webstránka

www.mladezbb.sk

DAZZY
webstránka

www.dazzybody.com

KOJO
e-shop

www.kojo.shop

Týždeň dobrovoľníctva 2016
plagát, citylight, button, záložka

SYKER
webstránka

www.syker.sk

SYKER
vizitky

Učebnica
sociálna práca

slovensko-nórska

ZvolenVet
veterinárna klinika

www.zvolenvet.sk

BAU 1
printy

letáky a veľkoformát

MK Clean
webstránka

www.mkclean.sk

(Ne)obyčaní ľudia
webstránka

Príbehy dobrovoľníkov

Prvá Tesárska
webstránka

www.prvatesarska.sk

Cosmopolitan BB
webstránka

www.cosmopolitanbb.sk

ZEROPOINT
webstránka

www.go4max.sk

Týždeň dobrovoľníctva
propagácia

letáky, citylighty, merchandise

Centrum dobrovoľníctva
printy

publikácia, manuál, letáky, nálepky

STYX
webstránka

www.styx-naturcosmetic.sk

LUNA
obaly

bentonit - podstielka

GlobalMed
webstránka

www.globalmed.sk

Diary of a man...
Obal knihy

Cross Events
webstránka

www.crossevents.eu

Ocenenie za dizajn
Výhra v súťaži grafikov

Grafický návrh loga a hostovanej webstránky.

Vianoce 2015
pohľadnice

 

 

EEG s. r. o.
vizitky a hlavičkový papier

www.eegslovakia.eu

 
EEGSlovakia.eu
webstránka

www.eegslovakia.eu

 
ŠK UMB
webstránka

www.sportklub.umb.sk

 
Centrum Dobrovoľníctva
webstránka

www.centrumdobrovolnictva.sk

 
BAU 1
vizitky
 
 
textilspotlačou.sk
webstránka

www.textilspotlacou.sk

 
Cosmopolitan BB
plagát
 
 
ÚčtovníctvoBB.sk
webstránka

www.uctovnictvo-bb.sk

 
Vianoce 2014
pohľadnice

pozornosť klientom